Biuro sprzedaży mieszkań
inwestycji

"Osiedle na zdrowiu"
WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL

Sprawdź ofertę!

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO). 1.

 1. Administratorem danych osobowych jest "Poradnictwo Majątkowe- Krystyna Lichman" z siedzibą w Łodzi (91-414), ul. Nowomiejska 5, (zwana dalej "Administratorem"), z którym kontaktować się można teleadresowo:
  • adres korespondencyjny: Poradnictwo Majątkowe- Krystyna Lichman, ul. Nowomiejska 5, 91-414 Łódź
  • e-mail: info@lichman-nieruchomosci.com
  • telefon: +48 530-456-666 lub (42) 630-99-99
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa z Poradnictwo Majątkowe- Krystyna Lichman, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Poradnictwo Majątkowe- Krystyna Lichman jest osoba dostępna pod adresem e-mail: edyta@lichman-nieruchomosci.com
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Poradnictwo Majątkowe - Krystyna Lichman przez okres świadczenia usługi związanej z zawartą umową, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie uniemożliwiała świadczenie usług na rzecz Klienta.
 6. Klientowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane Klienta nie będą przekazywane dalej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie
 9. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę Administratora, tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
Wyszukiwarka
od
do
od
do

Kontakt:

mobile:

+48 530 456 666

+48 501 078 049

+48 502 248 859

tel. 42 630 99 99

e-mail: info@lichman-nieruchomosci.com


91-414 Łódź

ul. Nowomiejska 5


Zapraszamy:

Pn.-Pt. 10:00-18:00

Copyright © 2007-2010 LICHMAN NIERUCHOMOŚCI Google+
realizacja: logobade.pl

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie.